www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGISoost

Dit is de website van GISoost, het GIS-samenwerkingsverband van de provincie Oost-Vlaanderen met haar gemeenten. Extra informatie over deze samenwerking vind je onder de rubriek lokale besturen.

In de geoloketten kan je d.m.v. een standaard browser verschillende GIS-thema's analyseren en visualiseren. Voor onder andere de Atlas van de buurtwegen en de Atlas van de waterlopen kan u ook de gegevens downloaden of bevragen via geografische webservices. Meer informatie over de gebruikte gegevens vind je bij de metadata. U kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van algemeen GISoost-nieuws en de meest recente wijzigingen op deze website


Vacature GIS-Deskundige

Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een GIS-deskundige(m/v) bij het departement Interne Organisatie, dienst ICT. Kandidatuurstelling kan tot 15 augustus 2014. Meer info is terug te vinden op de website van Oost-Vlaanderen

Interregionaal overleg ICT en GIS

Het PIVA eGov Oost-Vlaanderen en V-ICT-OR vzw organiseren op 23 september 2014 een Interregionaal overleg ICT en GIS. Meer info vindt u hier.

Geolokaal

Een GIS-gerelateerde vraag binnen uw lokaal bestuur? Neem contact op met de 5 provinciale GIS-co÷rdinatoren op www.geolokaal.be of raadpleeg de de kennisdatabank.

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT