www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGISoost

Dit is de website van GISoost, het GIS-samenwerkingsverband van de provincie Oost-Vlaanderen met haar gemeenten. Extra informatie over deze samenwerking vind je onder de rubriek lokale besturen.

In de geoloketten kan je d.m.v. een standaard browser verschillende GIS-thema's analyseren en visualiseren. Voor onder andere de Atlas van de buurtwegen en de Atlas van de waterlopen kan u ook de gegevens downloaden of bevragen via geografische webservices. Meer informatie over de gebruikte gegevens vind je bij de metadata. U kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van algemeen GISoost-nieuws en de meest recente wijzigingen op deze website


Vacature GIS-operator

Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een GIS-operator (m/v) ten behoeve van lokale besturen bij het departement Interne Organisatie, PIVA eGov. Kandidatuurstelling kan tot 28 april 2014. Meer info is terug te vinden op de website van Oost-Vlaanderen

Middenschalige orthofoto's 2013

De gebiedsbedekkende middenschalige orthofoto’s (luchtopnamen 4 maart 2013) voor Oost-Vlaanderen worden via GISoost ter beschikking gesteld in de week van 16/12/2013. Er worden samengestelde bestanden aangemaakt in Mr SID formaat versneden volgens de gemeentegrens (+buffer 500m). Wilt u deze bestanden verkrijgen? De bestanden kan u downloaden via deze pagina (geen toegangscode vereist). Deze bestanden zullen op korte termijn ook in jpeg-formaat ter beschikking gesteld worden via de AGIV-download-applicatie.

Geolokaal

Een GIS-gerelateerde vraag binnen uw lokaal bestuur? Neem contact op met de 5 provinciale GIS-coördinatoren op www.geolokaal.be of raadpleeg de de kennisdatabank.

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - IVA eGOV/Dienst ICT